..
b
....


Fråga: Jag har en rökskadad bil (tobak) hur får jag enklast bort
lukten och hur lång tid tar behandlingen

Svar: Det beror helt och hållet på hur rökskadad fordonet är. Vi rekommenderar OT-2GH för en kraftfullare behandling behandla 2 timmar stäng sedan av och låt vädra 20 minuter efterbehandla tills önskvärt resultat uppnåtts


Fråga: Kan jag använda en ozongenerator för att få bort mögellukten i sommarstugan.

Svar: Ja det kan du göra först måste möglet avlägsnas, därefter ser du till att alla fönster
och dörrar är stängda. Placera ozongeneratorn så att ozonet effektivt når husets alla
delar eventuellt kan en liten byggfläkt användas för att få maximal spridning. Behandla 2-6 timmar. OBS glöm ej märka upp dörr med varningsskylt.


Fråga: Är ozon livsfarligt att använda

Svar: Både ja och nej ozon kan vid riktigt höga koncentrationer medföra fara för
liv och hälsa men våra små aggregat kommer inte upp i så höga koncentrationer.
Ozon ger även ifrån sig en skarp stickande lukt som framkallar illamående, hosta.
Det är inte rekommenderat att man vistas i utrymmet när ozongeneratorn är igång.
......................

b    

b
b
 
DMC Service AB | Göteborg | +46 70-556 41 43 | Mikael@dmcservice.se