..
b
....


Hyrtagaren förbinder sig att följa
installationsanvisningarna för att inte
utsätta sig själv eller 3e person för
hälsorisk.


1, Installation i slutna utrymmen ska
förseglas så inget ozon kan ta sig till
andra utrymmen.

2, Installationen skall vara inställd med
timer och får ej köras oavbrutet utan
uppsyn.

3, Vid installation i lägenhet skall alla
fönster vara stängda, Ventilationsspjäll
och ytterdörr vara förseglade.

4, Innan behandling påbörjas skall
utrymmet märkas upp med varningsskylt
väl synlig.
b  

b
b

 

OBS Ozon är hälsoskadligt för människor
och djur och kan i väldigt höga
koncentrationer medföra livsfara. Det är
där därför viktigt att utrymmen som skall behandlas märks upp med varningsskylt.
Samt förseglas och låses.

Mer information om hur du installerar
finner här.DMC Service AB | Göteborg | +46 70-556 41 43 | Mikael@dmcservice.se