..


b
   
 • Vattenverk: Beredning av dricksvatten.
 • Brandsanering: Rena från röklukt.
 • Pumpstationer: Luktbekämpning.
 • Livsmedelsindustri: Luktreduktion / eliminering / Bakteriologisk bekämpning Luft vatten.
 • Fiskindustri: Lukt och vattenrening.
 • Bageri: Luktreduktion.
 • Matlagning: Reduktion avlägsning oönskade lukter.
 • Gummi Plast processer: Bekämpning av lukter.
 • Pappersmassa: Blekning av massa / Luktreduktion.
 • Fordon: Sanering fordon, rök mögel djurlukter.
 • Container: Lukter sop / livsmedel, bakteriell rengöring.
 • Marin: Ballastvatten, Kylvatten dricksvatten etc.
 • Stallar: Ammoniak lukter samt sulfater.
 • Mögelsanering: Eliminerar effektivt mögelsporer.

 Klicka på ovanstående bilder för att läsa
mer om respektive ozonbehandling.

 DMC Service AB | Göteborg | +46 70-556 41 43 | Mikael@dmcservice.se